Privacy Verklaring

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen hier op onze i@ontrol website.

Doel gegevens

Nieuwsbrief

i@ontrol stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website www.iatcontrol.nl of via een telefonisch contact met ons.

Trainingen en certificering

Als u zich aanmeldt voor een training, vergaren we wat gegevens van u. In dit inschrijfformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en een omschrijving voor facturering en certificering. Uw behaalde certificaatgegevens worden vanwege accreditering van onze opleidingen bewaard gedurende drie jaar. Tot die tijd kunt ook u een copy van dit certificaat inzien en verkrijgen. Op dit certificaat en de bijbehorende evaluatieformulieren worden uitsluitend behaalde datum, uw voor-, achternaam en bedrijfsnaam vermeld en dus bewaard.

Projecten en diensten

Als u een offerteaanvraag doet voor een dienst of product vergaren we wat gegevens van u. In een projecttemplateformulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden en te factureren, zoals naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en een omschrijving. Deze worden gedurende zeven jaar bewaard om service te kunnen verlenen op de geleverde diensten of producten.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij i@ontrol vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door i@ontrol. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij i@ontrol opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient i@ontrol al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. Dit betreffen niet projectgegevens en dergelijke waarvan i@ontrol over de auteursrechten beschikt, maar alleen AVG informatie.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat i@ontrol uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Werkwijze rechten

Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten kan dat via info@iatcontrol.nl, per telefoon of in persoon. U dient daarbij zich te legitimeren met een kopie van uw id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort: id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Deze kunt u ons tonen of toemailen. Ons streven is om binnen een week te reageren, waarna direct uw legitimatie wordt vernietigd.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen op een gehoste webserver voorzien van SSL certificaat. Een copy van deze gegevens wordt bewaard op onze eigen interne server die alleen per intranet beschikbaar is. Deze is beveiligd met wachtwoord en toegangsniveaubeveiliging, alsmede is de toegang voorzien is van een firewall. De server staat in een afgesloten gedeelte van ons pand met alleen toegang voor ICT en facilitair personeel.

SMART-Industry oplossingen

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf, neem dan contact op per e-mail of bel ons.

Voor meer informatie bel:

+ 31 314 650003

U kunt ook een boodschap achterlaten op dit nummer.

Scroll naar top